ספק הכוח מספק מתח ישר, בכוח המתאים לרכיבי המחשב, 

הספק מקבל חשמל במתח AC וממיר את המתחל – DC.
בעת תיקון המחשב יש לנקוט בזהירות יתר,
הרבה מעבדות מחשבים לא מצוידות במכשור מתאים כמו :
שנאי בידוד או מעגל פחת, דבר המסכן את טכנאי המחשבים,
עקב עבודה מול זרמים מאוד גבוהים ללא הגנה.
מספק הכוח יוצאות מספר צמות,
צמות עם ארבעה גידים אשר מספקות מתחים של 5V+ ו- V12+,
הצמות האלה מספקות חשמל להתקנים כמו :
כונן קשיח, כונן דיסקטים, CD-ROM ומאווררים פנימיים.
ישנן צמות עם שישה גידים אשר מחוברים ללוח האם,
שמעביר חשמל את הכרטיסים המחוברים אליו כרי כרטיס מסך,
כרטיס קול, כרטיס SCSI, כרטיס רשת, למקלדת ולעכבר.
בתקופה האחרונה ישנם הרבה תקלות עם ספקי כוח כתוצאה מהפסקות חשמל,
העברות מתח לא נכונות וכדומה, לכן יש להצטייד באל פסק UPS.
האל פסק מגן על הספק ועל המחשב מפני כיבוי אשר נעשה בצורה לא מסודרת.
המקרה הזה הרבה יותר קריטי שמדובר בשרתים אשר מספקים שירות לעשרות מחשבים.
יש להצטייד באל פסק לא רק בעסקים, אלא גם בבתים,
כתוצאה מקפיצות חשמל רגעיות ובעיות אחרות ברשת החשמל.
ישנם כמה סוגי אל פסק כמו : ON LINE ו- STAND BY,
אחד פועל רק במצב של נפילת חשמל והשני פועל כל הזמן.
ישנה אפשרות לחבר מספר מחשבים והתקנים,
כמו מסכי מחשב לאותו ספק כוח יש להצטייד באל פסק 550 מינימום,
במידה ורוצים לחבר מספר התקנים חיצוניים.
בזמן הפסקת החשמל האל פסק ממשיך לפעול בעזרת הסוללות המצויות בו אשר טעונות.
כאשר רוכשים אל פסק מקבלים באריזה דיסק עם תוכנה אשר מנהלת את האל פסק.
יש לחבר את כבל ה- USB אשר נמצא גם הוא באריזה ולהתקין את תוכנת הניהול.
יש להגדיר את הפעולות הרצויות בהן ינקוט האל פסק בזמן הפסקת החשמל כמו :
כיבוי מסודר של המערכת, לאחר מספר דקות, שעות.
רוב הפסקות החשמל הן הפסקות קצרות
וכדאי להגדיר שאם החשמל חוזר לא לבצע כיבוי אלא לחזור לעבודה רגילה.
במשרדים יותר גדולים שהפסקת עבודה לא באה בחשבון,
האל פסק מחובר לגנרטורים אשר מספקים חשמל לכל הזמן הנדרש.
ישנה מערכת התראות במשרדים גדולים אשר מתריעה למנהלי רשת המחשבים בזמן שיש הפסקת חשמל,
נפילות שרתים והתחממות, ישנה אפשרות להגדיר את מספרי הטלפון של כל האחראים לפעילות תקינה של חדר השרתים.